Home

 
 

Mappa 

 

Guestbook

 

e-mail

 Proverbi e Detti      pagina 2

 

Li ciucci si mingrijanu e li barliri levanu la peju parti
Lu piru quandu maturu cadi sulu
Lu porcu a la muntagna e l'acqua gugghj
Quandu chjovi non sicca nentie
La matinata fa la jornata
Lu cani muzzica sempi a lu sciancatu
Cu sparti 'ndavi la megghju parti
Frevaru curtu e amaru

 Dassa jiri lu cani chi dormi

Stella cca e porru dha
Puru li pulici 'ndannu la tussi
La gatta prescialora faci li gattaredhi orbi
Occhiu no 'mbidi e cori no 'ndoli
Na vota passa lu santu

Lu lupu perdi lu pilu e nno lu viziu

Quandu lu ciucciu no 'mboli 'mbiviri, avogghjia lu pathruni mu frischja
Megghju pani e cipudhi a la casa tua ca pisci e carni a la casa d'athri

Li guai di la pignata li sapi la cucchiara chi li miscita

Friji li pisci e guarda la gatta
E li mani nthra lu casciuni!

Quandu canta la cicala va addunati a la ficara

Cu 'ndavi lu pani no 'ndavi li denti
Puru li crapi zumpanu l'acqua

Fa bonu e scordati, fa mali e arricordati

Quandu figghja Micu
Chi penzi, li filici di Cubbasina?

Si cola cacava no 'moria

Li figghj su di cu li faci
Cala ca la schjianchi

Megghju oghj l'ovu ca' domani la gadhina

fimmani e voi di lu paisi toi
Se ti 'ncazzi paghi nu lithru
Voli la gutti chjna e la mugghjeri 'mbrjaca
Quandu la gatta non c', lu surici abballa
Thri pili 'ndavi lu porcu, lu porcu 'ndavi thri pili

Na bbotta a lu circu e na bbotta a lu timpagnu

Si boi u 'mbrogghj lu vicinu, curcatui prestu e levati matinu
Cu dassa lu vecchiu pe lu novu sapi chidhu chi dassa ma no sapi chidhu chi throva

Cu avanza nu figghju cuntentu nu jornu, cu avanza nu porcu cuntentu n'annu

 

 

Copyright 2000 - 2004 Rocco Ciurleo. Tutti i diritti riservati.